BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH

Vệ Sinh Nhà - Công Trình

Vệ Sinh Nhà Xưởng

Đánh Bóng Sàn Đá

Vệ Sinh Kính Alu, Biển Hiệu

Tạp Vụ Văn Phòng

Giặc Thảm, Sofa, Nệm, Rèm Cửa

Dịch Vụ Khác

Dịch Vụ Của Chúng Tôi